کلینیک زیبایی پرنیا

شماره های تماس:

۰۹۹۰۰۸۵۷۳۳۴

۰۹۹۰۰۶۱۸۲۳۴
۰۲۱۴۸۸۱۴۷۷۸
آدرس ایمیل :
clinicparniya@gmail.com
نشانی:
تهران، جنت آباد مرکزی، کندرو نیایش، شماره۱۸، طبقه سوم واحد ۳۷ ساختمان گالریا