کلینیک زیبایی پرنیا

بوتاکس
تزریق فیلرها

بوتاکس

تزریق بوتاکس درمانی است که در ابتدا برای کاهش چین و چروک صورت ارائه شد اما اکنون کاربردهای گوناگون پزشکی دارد مانند رفع اسپاسم و